Algemene voorwaarden

Belangrijk! Ik teken dit contract door middel de betaling te voldoen via de webshop of factuur [tenzij anders schriftelijk overlegd met Daily Fit Den Haag]. Ik weet dat er kosten aan dit traject verbonden zijn en ik ken de prijzen. Wanneer ik bij de trainingen te laat of niet aanwezig ben, en/ of niet 24 uur van te voren afmeldt worden deze in rekening gebracht als volledige training. Als ik niet tevreden ben over een dienst meld ik dit direct mondeling en schriftelijk aan Daily Fit Den Haag. Eerder stoppen kan maar het bedrag van het traject wordt altijd in rekening gebracht.

Artikel 1: Aard van de overeenkomst

Je hebt een overeenkomst afgesloten met Daily Fit Den Haag, Wingerdstraat 72, 2565 VD te Den Haag. De aard van deze overeenkomst is dat je Daily Fit Den Haag inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, voedingsadviezen en coaching. Daily Fit Den Haag is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Artikel 2: Prijzen en betalingen

Je bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Daily Fit Den Haag niet overdraagbaar of toewijsbaar is. Je erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s en eigenlijke training. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. Je begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken programma en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. Je erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen en/of programma’s die niet worden voltooid. Je begrijpt dat Daily Fit Den Haag het recht en de bevoegdheid heeft om het programma en de trainingen op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als je het programma niet volgt of je je niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 3: Annulering of te laat komen

Je erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf gemeld te worden, met een maximum van 1 week (7 dagen). Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van Daily Fit Den Haag. Je begrijpt dat je geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om afspraken met Daily Fit Den Haag bij te wonen zoals gepland.

Gemiste trainingen die op tijd zijn geannuleerd en op het telefoonnummer van Daily Fit Den Haag kunnen met een maximum van 1 week (7 dagen) ingehaald worden, mits het lidmaatschap actief is. Trainingen kunnen dus niet ingehaald worden als je geen actief lidmaatschap hebt.

Je begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. Je erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. Je begrijpt dat jouw training zal worden geannuleerd indien je meer dan 15 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. Je erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Je begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Het is bij je bekend dat je je hebt ingeschreven voor trainingssessies met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen zijn door Daily Fit Den Haag.

Je bevestigt hierbij dat je in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat je niet aan een aandoening lijdt die jouw deelname aan dergelijke activiteiten zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan trainingssessies en coaching onthef je hierbij Daily Fit Den Haag van alle claims, eisen of vorderingen uit jouw deelname aan de trainingssessies en coaching, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of trainingsapparatuur.

Het is voor jou duidelijk dat je eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van de trainingssessies en ontheft hierbij Daily Fit Den Haag van elke aansprakelijkheid, nu en/of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na jouw deelname aan de trainingssessies of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

Je begrijpt dat de informatie die je hebt over je gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van je trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. Je erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat jij zelf verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door Daily Fit Den Haag die trainingen uitvoert wordt gevraagd. Daily Fit Den Haag verklaart uiterst zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 5: Bijzondere afspraken

Je begrijpt dat Daily Fit Den Haag niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Daily Fit Den Haag, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om jouw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijf jij zelf verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

Artikel 6: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door Daily Fit Den Haag beoordeeld of beslist.

Artikel 7: Conformering overeenkomst

De klant verklaart door de betaling te voldoen van de gekozen dienst de door Daily Fit Den Haag opgestelde huisregels na te leven, de instructies uit te voeren en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.